Kalite Politikalarımız

Kalite Politikası
ALMİRA HOTEL olarak;

 • Kurumsallaşırken uluslararası standartlara uygun olarak kalite yönetim sistemimizi kurar ve uygulanmasını sağlarız.
 • Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafirlerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerimizi sürekli ölçer, iyileştirmek için çalışmalar yaparız.
 • Marka standartlarımız doğrultusunda hizmet vermeyi ve ortaya çıkan hataları anında düzeltmeye yönelik yaklaşım gösteririz.
 • Kalite anlayışı, misafir odaklılık, çevreye verilen önemin artırılması, iş güvenliği ve gıda güvenliğinin sağlanması ve çalışanlarımızın işlerini bilinçli, doğru ve güvenli bir şekilde yapmaları için eğitimin sürekliliğine önem verir ve gerekli kaynakları sağlarız.
 • Ülke ve bölge politikalarına uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yapar, bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz.
 • Yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alarak, gelişen ve güncel teknolojiyi uygulayarak kendimizi geliştirmek için tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi olumlu yönde kullanırız.
 • Yaptığımız öncü çalışmalarla sektöre yön verir, örnek oluruz.
 • Açık ve şeffaf yönetim biçimimizi, profesyonellik, dürüstlük, çalışkanlık, güvenilirlik ilkelerimizle oluştururuz.
 • ALMİRA HOTEL olarak misafirlerimize verdiğimiz önem, birbirimize ve ürettiğimiz hizmete olan saygı, sevgi ve güven ile hem misafirlerimizin hem de çalışanlarımızın kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini sağlarız.
 • Ulusal ve Uluslar arası pazarda faaliyet göstererek rekabet eden otelimiz her zaman lider kalabilmek için “üstün kalite” anlayışından ayrılmayacağını taahhüt eder.

Gıda Güvenliği Politikası

 • ALMİRA HOTEL;  Sektöründe müşterileri tarafından tercih edilen, yenilikçi ve öncü şirket olmayı hedefler. Misafirlerimiz, işimizin odak noktasıdır.
 • Yönetimimiz; Gıda güvenliği sistemine olan bağlılığını hedefleri belirleyerek, sistemlerin sahiplenilmesi ve uygulanması konusunda liderlik ederek gösterir.
 • Sürekli mükemmelleşme ve rekabet üstünlüğü sağlamak için; çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz kalite ve gıda güvenliği kapsamında yasal gerekliliklerin tartışılmaz uygulayıcısıdır.
 • ALMİRA HOTEL; Kalite ve gıda güvenliği faaliyetlerinin tüm süreçlerini, bilimsel verilere dayalı, önleyici yaklaşım, açık iletişim, takım çalışması ve denetimlerle mükemmel olarak yürütmeyi hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
ALMİRA HOTEL, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve dünya standartlarında hizmet anlayışı ile proaktif iş güvenliği yaklaşımını kullanarak daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimser.
ALMİRA HOTEL, iş sağlığı ve güvenliği stratejisinin temelinde yer alan “insan merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi” doğrultusunda İSG kültürünün otelin tüm departmanlarında oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için;

 • İş sağlığı ve güvenliği alanına ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan tüm şartlara uyar,
 • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun olarak hizmetlerini sürdürür ve performansını sürekli iyileştirmek için en iyi teknolojileri kullanır ve bu sayede iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi taahhüt eder,
 • Ramak kala olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi raporlar tutar, bunlardan ders çıkarılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlar,
 • Tüm çalışanların katılımıyla faaliyetlerinden veya otel dışından kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ve risklerini önceden belirleyerek risk değerlendirmesi yapar ve bu riskleri kabul edilebilir düzeylere çekerek saha denetimleriyle kontrol altında tutar,
 • Çalışanlarının, yüklenicilerinin ve konuklarının otelin faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, olası acil durumları belirler, koruyucu ve önleyici tedbirleri alır,
 • Çalışanlarının ve otel içerisinde herhangi bir iş amaçlı bulunan yüklenicilerinin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapar, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik prosedürlere ve talimatlara uygun hareket edilmesi için uygulamaları gerçekleştirir,
 • Çalışanlarının ve çalışan temsilcilerinin fikirlerini alır, süreçlere katılımı için ortam sağlar,
 • Tüm departman yöneticileri İSG politikasının kendi birimlerinde uygulanmasını sağlar, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları alır ve uygulamalı takip eder.

Çevre Politikası
ALMİRA HOTEL olarak, yürüttüğümüz faaliyetler sırasında, yaşam döngüsü bakış açısı ile çevresel faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk çerçevesinde hizmet vermekteyiz.
Çevre Yönetimi Sistemimiz kapsamında;

 • Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirme ve sürekliliğini sağlamak,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ve çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çevresel kirliliğin ve israfın önlenmesi bilincini arttırmak için çalışanlarımıza eğitim vermek,
 • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde misafirlerimize ve tedarikçilerimize de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
 • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
 • Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile enerji tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak,
 • Doğal kaynakların tüketiminde aynı bilince sahip tedarikçiler ile çalışmak,
 • Çevre politikamıza katkı sağlamak adına misafirlerimizden gelebilecek yorumları değerlendirmek,
 • Çevre performansının arttırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,
 • Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarının belirleyerek, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını taahhüt etmek, çevresel risklerimizi minimize etmek.

Keşfedin

Daha Fazlası için

Almira Otel'de siz değerli misafirlerimiz için daima bir konaklamadan fazlasını sunuyoruz.

Thermal&Spa

Hamam, kaplıca ve termal su geleneğini modern spa konseptiyle birleştirerek misafirlerimize özgün bir spa deneyimi sunuyoruz..

Restaurant&Bar

Otel içindeki farklı konsept restaurantları ve yenilenen roof havuzbaşı mekanları ile sizleri bekliyor..

Game Zone

Retro oyunların, günümüz teknolojileri PS4, Sega Racing, Air Hockey, Pea Shooter, Funny Ball ile harmanlandığı eğlenceli bir oyun alanı..

Yeşil Yıldız
ISO 22000
Safe Tourism
Sıfır Atık
Yeşil Yıldız
Turuncu Bayrak