Sürdürülebilirlik Politikalarımız

Sürdürülebilirlik Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikası

 • Ekip üyelerimizde aradığımız ortak özellikler; pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır.
 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir grup olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek

Çalışan ve İnsan Hakları Politikası

Burada birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır, cinsiyet, dil, din, ırk, ayrımı yapmadan bir bütün olduğumuzu biliriz.

Tüm çalışanlarımıza cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, maluliyet durumlarına bakılmaksızın adil davranmak başlıca sorumluluğumuzdur. Bu çerçevede hep birlikte öğrenir, güçlenir, ekonomik- kişisel profesyonel olarak gelişme imkanı buluruz. Aidiyet duygumuz içerisinde yer aldığımız takım ve işimize olan bağlılığımızın bir yansımasıdır.

Çocuk Hakları Politikası

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir.

Onları birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel , ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Çevre Koruma Politikası

Kurulduğu günden bu yana çevreyi ve doğal kaynakları koruma konusunda gösterdiği özen ve çalışmalarla ‘Sıfır Atık’ belgesini almaya hak kazanan Almira Hotel, bu belge ile çevre dostu çalışmalarını taçlandırdı.

Burada çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltmayı hedefleriz.

Yöresel Farkındalık Politikası

Bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir, ekonomik, sosyal , kültürel gelişimine katkı koymaya çalışırız.

Kadın Hakları ve Eşitlik Politikası

Grubumuz cinsiyet eşitliğini desteklemektedir.
Bunun için;

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekleriz.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmalarına destek oluruz.

Kurumsal İletişim Politikası

Burada çalışma hayatını ve sunduğumuz hizmeti her geçen gün daha iyiye götürmeyi , sürekliliğini sağlamayı, bunu yaparken ekonomiye artı değerler sunmayı, rekabette ilham alınan, tüm paydaşları ile etkin şekilde iletişimde olan bir marka olarak tanınmayı hedefleriz.

Dijitalleşme Politikası

Sektörümüzün en güçlü yanlarından biri olan, sosyal iletişim kabiliyetimizi kaybetmeyecek bir oranda dijitalleşmeyi hedef alırız. Dijital dönüşümün, altyapımızda hızı, verimliliği, güvenliği, veri ve analiz yeteneğini artıracak, kurumsal gelişimimize, çalışma kültürümüze katkı sağlayacak, iş sürekliliğimizi, çağı yakalamamızı, hizmet kalitemizi geliştirmemizi destekleyecek bir araç olduğu fikrini benimseriz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Tüm bilgi varlıklarını korumak üzere, Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeve tanımlar, risk kabul kriterlerini ve riskleri belirleyerek kontrolleri geliştirir ve uygularız.

Keşfedin

Daha Fazlası için

Almira Otel'de siz değerli misafirlerimiz için daima bir konaklamadan fazlasını sunuyoruz.

Thermal&Spa

Hamam, kaplıca ve termal su geleneğini modern spa konseptiyle birleştirerek misafirlerimize özgün bir spa deneyimi sunuyoruz..

Restaurant&Bar

Otel içindeki farklı konsept restaurantları ve yenilenen roof havuzbaşı mekanları ile sizleri bekliyor..

Game Zone

Retro oyunların, günümüz teknolojileri PS4, Sega Racing, Air Hockey, Pea Shooter, Funny Ball ile harmanlandığı eğlenceli bir oyun alanı..

Yeşil Yıldız
ISO 22000
Safe Tourism
Sıfır Atık
Yeşil Yıldız
Turuncu Bayrak